ארגון המתנדבים 'לתת פנים לנופלים', שמטרתו הנצחת חללי מערכות ישראל, עוסק בין השאר, בהשלמת פרטי חייהם של חללי מערכות ישראל, שמצבותיהם חסרות מידע וקורות חייהם לא ידועים, זאת מתוך כוונה, להשלים את חוב הזיכרון שאנו חבים, לאלו שנפלו על הקמת מדינת ישראל.

מתוך כ- 811 חללים חסרי המידע, אשר נפלו טרם קום המדינה, איתרו ופיענחו, מתנדבי "לתת פנים לנופלים", כמעט 100 סיפורי חיים, של חיילים, אשר המידע אודותיהם, היה חסר, במאגרי המידע של משרד הביטחון. לחלקם אף הוחלפה מצבה על ידי היחידה להנצחת החייל.

רוב הנופלים הינם יוצאי אירופה, חלקם נצר אחרון למשפחתם, אשר הגיעו זמן קצר לפני מלחמת העצמאות כמעפילים, מה שמסביר את המידע החסר אודותיהם. מיעוטם ילידי ארצות ערב. חלק מהנופלים נחשבים "חללים שמקום קבורתם לא נודע" ואף מצבה לזכרם אין, כך שהמידע הנאסף על ידי החוקרים, מהווה למעשה, יד וזיכרון יחיד להם.  

 

הפרויקט "לתת פנים לנופלים" נוסד בשנת 2013 על ידי אורי שגיא ודורית פרי, בסיוע ובתיאום עם משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל ובהמשך עם ארגון יד לבנים. פעילות הארגון נתמך בכספי תרומות של אנשים פרטיים וארגונים.

כל 28 החוקרים והעוסקים בפרויקט הינם מתנדבים.

ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים", מקבל סיוע מארכיונים רבים בארץ כולה, לא נוכל למנות כאן את כולם אולם אנו מבקשים להודות באופן מיוחד לגורמים הבאים :

לארכיון הציוני המרכזי, לארכיון המדינה, למוזיאון הפלמ"ח וארכיון ההגנה, ליד ושם, ול"בנתיבי העפלה", לאתר MyHeritage, לארכיון צה"ל ולארכיון ז'בוטינסקי ולכל הארכיונים בקיבוצים ובערים שפותחים בפנינו את דלתותיהם ושמחים לתת יד ולסייע.

בנוסף, אנו מסתייעים מאד ב"יד לבנים" וב"יחידה להנצחת החייל", באתר של העמותה למחקר גנאלוגי בישראל ובאתר Jewishgen.

הזכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם או לאכסן במאגר מידע כלשהו, בכל דרך, חלק כלשהו מן המידע והמסמכים ו/או התמונות ו/או כל תוכן אחר,

אשר נכלל באתר אינטרנט זה, לשימוש ארגוני ו/או מסחרי פומבי, מבלי לציין באופן מפורש את המקור : "ארגון המתנדבים - לתת פנים לנופלים".

אין מניעה, להשתמש ולהוריד כל חלק/ תמונה או מסמך באתר, לצורך אישי, חינוכי, הנובע מהרצון ללמוד ולהנציח מי מהחללים המופיעים באתר.

שימוש פומבי והכללת המידע באתר אינטרנט או בכל מאגר אחר, ללא ציון המקור, כאמור ו/או ללא אישור מפורש בכתב מארגון 'לתת פנים לנופלים' אסור בהחלט.