• כותרת עמוד הבית 1
    אזכרה
    אלבומים
    חיילנו
    הר הרצל
בנימין אייכלר
Soldier of the Month
Benjamin Eichler,

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר