שאול יקותיאל אורבך

Shaul Yekutiel Urbach

ID NumberPal 4554
Rankטוראי
Parents: Yosef Dov and Sima Dova
Birth Date: ד' אייר התרפ"א
Birth Placeקילצה, פולין
Death Date כ"ד כסלו התש"ה
Burial Placeבית העלמין ירושלים - הר הרצל

סיפורו של שאול יקותיאל אורבך, מופיע באופן חלקי באתר משרד הביטחון.

פרטי חייו, תמונתו וקורותיו החסרים, הושלמו בשנת 2016, על ידי מתנדבי "לתת פנים לנופלים"

Contributed to research:

דורית פרי, חוקרת "לתת פנים לנופלים"

רן רבינוביץ, בונה אילנות יוחסין, "לתת פנים לנופלים".

האחיינית Sharlette Caplin

פורום משפחות פדויי השבי, חיל החפרים