שאול יקותיאל אורבך

Shaul Yekutiel Urbach

ID NumberPal 4554
Rankטוראי
Parents: Yosef Dov and Sima Dova
Birth Date: ד' אייר התרפ"א
Birth Placeקילצה, פולין
Death Date כ"ד כסלו התש"ה

סיפורו של שאול יקותיאל אורבך, מופיע באופן חלקי באתר משרד הביטחון.

פרטי חייו, תמונתו וקורותיו החסרים, הושלמו בשנת 2016, על ידי מתנדבי "לתת פנים לנופלים"

Contributed to research:

דורית פרי, חוקרת "לתת פנים לנופלים"

רן רבינוביץ, בונה אילנות יוחסין, "לתת פנים לנופלים".

האחיינית Sharlette Caplin

פורום משפחות פדויי השבי, חיל החפרים