סיור בהר הרצל ביום הזיכרון לדוברי אנגלית

Yom HaZikaron, Wednesday April 18, 12:30 PM