שאול יקותיאל אורבך

שאול יקותיאל אורבך

מספר אישיPal 4554
דרגהטוראי
שם לועזי: Shaul Yekutiel Urbach
הורים: יוסף דב וסימה דובה
תאריך לידה: ד' אייר התרפ"א
מקום לידהקילצה, פולין
תאריך נפילה כ"ד כסלו התש"ה

סיפורו של שאול יקותיאל אורבך, מופיע באופן חלקי באתר משרד הביטחון.

פרטי חייו, תמונתו וקורותיו החסרים, הושלמו בשנת 2016, על ידי מתנדבי "לתת פנים לנופלים"

תרמו לחקר:

דורית פרי, חוקרת "לתת פנים לנופלים"

רן רבינוביץ, בונה אילנות יוחסין, "לתת פנים לנופלים".

האחיינית Sharlette Caplin

פורום משפחות פדויי השבי, חיל החפרים