סיוע ליחידת אית"ן (איתור חללים שמקום קבורתם לא נודע או זיהוי "פלוני אלמוני") באיתור בני משפחה של חלל, טרם קום המדינה, לצורך בדיקת דנ"א וזיהוי חלל מערכות ישראל.