איתור קברי חללים עבור משפחות בארץ או בחו"ל, שאיבדו קשר עם החייל, בן משפחתם, מסיבות שונות.