סיוע בקיום אירועי אזכרה לחללי נצר אחרון וחיילים בכלל, לבקשת משפחות וארגונים שונים.