הנצחה של חיילים באמצעות אלבומים וחוברות אישיות הנכתבות על ידי בני נוער.

התלמידים מצוותים למתנדב ויחד הם פוסעים בסיפור חייו של החייל, עורכים פעילות אזכרה ומפיקים חוברת או אלבום המאגד כלל המסמכים, הראיונות התמונות  והחומרים שנמצאו.