סיוע באיתור בני משפחה של חייל, מענה לפניות משפחות וחברים של הנופל, מהארץ ומחו"ל.