סיורים, עיון וזמר. נדרשת הרשמה מראש בבי"ס שדה שער הגיא