במלאת 70 שנה לקרב ג'נין הנשכח, יאספו משפחות 52 הנופלים לאזכרה בהר הרצל יחד עם הניצול האחרון מקרב זה.

ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים" חקר במהלך השנה ומצא רוב רובן של המשפחות... יתומים, אחים ואחיות ובני משפחות של נצר אחרון.