ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים" הוקם על מנת לקדם הנצחתם של חללי מערכות ישראל אשר נפלו טרם קום המדינה.