במלאת 70 לנפילת 87 לוחמי קרב כיס פלוג'ה, מוזמנים המשפחות השכולות, צאצאי הלוחמים והציבור, לערב לזכרם.

יש צורך בהרשמה.