בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון עצמו,

יפקדו מתנדבים את קברי חללי "לתת פנים לנופלים",

אשר נפלו טרם קום המדינה, וסיפורם נותר עלום.

המעוניינים, לפקוד קברי הנופלים ולהניח "פתק חיפוש",

מוזמנים לפנות בדוא"ל Latet.panim@gmail.com