השלמת פרטי חייהם של חללי מערכות ישראל שמצבותיהם ריקות ודפי היזכור שלהם, באתר משרד הביטחון, חסר פרטים וקורות חיים. שמות הורים, תאריך ומקום לידה, תמונה וכיוצ"ב. המתנדבים חוקרים את סיפורי חייהם של הנופלים, מקבץ מסמכים ומידע אודותיהם לצורך השלמת הפרטים וקורת חייהם ובונה לכל אחד מהם אילן יוחסין, המחזיר אותם לחיק משפחתם ולחיק העם היהודי.