70 שנה לשיירת חולדה

ואירוע זיכרון לנופלים,

יתקיים ביום 29 במרץ 2018 בשעה 16:15, בבית העלמין של הקיבוץ.