• כותרת עמוד הבית 1
    אזכרה
    אלבומים
    חיילנו
    הר הרצל
זאב וילהלם שרף
חייל/ת החודש
זאב וילהלם שרף ,

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר