• כותרת עמוד הבית 1
    אזכרה
    אלבומים
    חיילנו
    הר הרצל
משה אוסי רובינשטיין
חייל/ת החודש
משה אוסקר (אוסי) רובינשטיין,

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר