ארגון המתנדבים 'לתת פנים לנופלים', עוסק בהנצחת חללי מערכות ישראל, אשר נפלו טרם קום המדינה ובמלחמת העצמאות וסיפור חייהם נותר "עלום". הארגון מבקש להנציח את פועלם ומורשתם של מי שהיו חברי המחתרות, ארגון השומר והגנה, מתנדבי הישוב בצבא בריטי ובגדודים העבריים ומי שלחמו במסגרת הפלמ"ח והיחידות הצבאיות ואשר נפלו טרם קום המדינה ובמלחמת העצמאות. אלו שמצבותיהם חסרות ופרטי חייהם, תמונותיהם וקורותיהם אינם ידועים.

מבין חללי מערכות ישראל, נותרו כמעט 1,000 לוחמים "עלומים", אשר מצבותיהם חסרות ותמונתם כמו גם סיפור חייהם, באתר יזכור של משרד הביטחון, דל או לא קיים. המתנדבים עוסקים בהשלמת פרטי חייהם של אותם "עלומים", מתוך כוונה, להשלים את חוב הזיכרון, לאלו שנפלו על הקמת מדינת ישראל.

רוב הנופלים הינם יוצאי אירופה, חלקם נצר אחרון למשפחתם, אשר הגיעו זמן קצר לפני מלחמת העצמאות כמעפילים, מה שמסביר את המידע החסר אודותיהם. מיעוטם ילידי ארצות ערב. חלק מהנופלים נחשבים "חללים שמקום קבורתם לא נודע", כך שהמידע הנאסף על ידי החוקרים, מהווה למעשה, יד וזיכרון יחיד להם.  

בשנים האחרונות הצליחו מתנדבי הארגון לפענח ולהשלים כ- 270 סיפורי חיים של חיילים וחיילות ולמצוא תמונתם. לחלקם אף הוחלפה מצבה על ידי היחידה להנצחת החייל. 

לצד חללי מערכות ישראל, קיים הארגון פרויקט מיוחד עם המוסד לביטוח לאומי לקידום הנצחה של נפגעי פעולות איבה, אשר נרצחו בפרעות תר"פ-תרפ"א, במהלך המיזם סייע הארגון להשלמת סיפור חייהם החסר ומציאת תמונותיהם של הנופלים.

ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים" נוסד בשנת 2013 על ידי אורי שגיא ודורית פרי, בסיוע ובתיאום עם משרד הביטחון, היחידה להנצחת החייל וארגון "יד לבנים". פעילות הארגון נתמכת בכספי תרומות של אנשים פרטיים. בארגון פעילים 80 מתנדבים.

ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים", מקבל סיוע מארכיונים רבים בארץ כולה, אנו מבקשים להודות באופן מיוחד לגורמים הבאים :

  • לחברת MyHeritage ובראשה מר גלעד יפת, שבזכותה הוקם אתר האינטרנט של הארגון, אשר עובדיה נכונים לכל בקשה וסיוע ברוחב לב.
  • לארכיון הציוני המרכזי אשר מסייע באיתור מידע וחומרים היסטוריים, המהווים קצוות חוט קריטיים, לקידום החקר אודות "לוחמים עלומים".
  • לעמותה למחקר גנאלוגי בישראל, אשר פורסים בפנינו מגוון רחב של ממסמכים, המהווים מידע חיוני, לקידום החקר אודות הנופלים. 
  • לגב' סוזן אדל מארגון הצלב האדום אשר נכונה לכל פנייה לאיתור מידע בארכיון ה ITS ובארכיון הצלב האדום.
  • לארגון "יד לבנים" המהווה שותף אמיץ לקידום הנצחת הנופלים במערכות ישראל.
  • לעמותת "המלאך גבריאל ע"ש החייל גבריאל קשאני ז"ל" על תרומתם לקידום הנצחת לוחמים עלומים, חללי מערכות ישראל

לארכיון המדינה, למוזיאון הפלמ"ח, לארכיון ההגנה, ל"יד ושם", ל"בנתיבי העפלה", לארכיון צה"ל ולמכון ז'בוטינסקי ולכל הארכיונים בקיבוצים ובערים שפותחים בפנינו את דלתותיהם ושמחים לתת יד.

זכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם או לאכסן במאגר מידע כלשהו, בכל דרך, חלק כלשהו מן המידע והמסמכים ו/או התמונות ו/או כל תוכן אחר,

אשר נכלל באתר אינטרנט זה, לשימוש ארגוני ו/או מסחרי פומבי, מבלי לציין באופן מפורש את המקור : "ארגון המתנדבים - לתת פנים לנופלים".

אין מניעה, להשתמש ולהוריד כל חלק/ תמונה או מסמך באתר, לצורך אישי, חינוכי, הנובע מהרצון ללמוד ולהנציח מי מהחללים המופיעים באתר.

שימוש פומבי והכללת המידע באתר אינטרנט או בכל מאגר אחר, ללא ציון המקור, כאמור ו/או ללא אישור מפורש בכתב מארגון 'לתת פנים לנופלים' אסור בהחלט.

 

 

 

 

 

משפחות וגורמים נוספים שתרמו ברוחב לב

1.     משפחת הראל

2.     משפחת אלחנן ויהודית ז"ל פרידמן

3.     משפחת רוברט וחנה הורסוויץ

4.     גב' עדנה בריל, להנצחת חללי קרב נוטרדאם 

5.    Klahr Family    

6.    גב' הגר פרי 

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר