יוסף לחנה

Josef Lachanas

ID Number35470
RankPrivete
Parents: Nissim and Esther
Birth Date: 1921
Birth PlaceArta, Greece
Death Date
Burial PlaceMilitary Cemetery at Mt. Herzl, Jerusalem, Israel
Block A, Section 17, Grave 1

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר