בנימין מזרחי

Binyamin Mizrachi

Parents: Yosef and Chasiba , Cheftzi-Ba
Birth Date: 1922
Birth PlaceJerusalem, Israel
Death Date
Burial Placeבית העלמין נחלת יצחק (אזרחי)
אזור: 15 שורה: 12 קבר: 15

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר