משה נח מור וילינגר

Moshe Mor Noah Wilinger

RankPrivate
Parents: Baruch and Frieda (nee Fried)
Birth Date:
Birth Place: Uzhhorod, Ukraine (at time of
Death Date
Burial PlaceMilitary Cemetery at Mt. Herzl, Jerusalem, Israel
Area: A, Section: 5, Row: 8, Plot: 1

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר