אלי ביין

Erich Eli Bein

Parents: Alexander (Sandor) and Francesca (Meyerhofer)
Birth Date:
Birth Place Austria
Death Date
Burial Place: Military Section of Kibbutz Hulda Cemetery, Israel
Row 1, Grave 12

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר