נתן זילברשיין

נתן (שאול) זילברשטיין

שם לועזי: Nathan (Shaul) Zilberstein
הורים: שמואל ושרה
תאריך לידה: 1896
מקום לידהאוקראינה
תאריך נפילה
מקום קבורהבית העלמין ירושלים הר הזיתים

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר