מאיר מרקוביץ

מאיר מרקוביץ

שם לועזי: Meir Markowitz
הורים: יוסף וגניה
תאריך לידה: 1932
מקום לידהפולין
תאריך נפילה
מקום קבורהבית העלמין ירושלים הר הרצל

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר