תמונה

בן ציון גרדיס

דרגהטוראי
שם לועזי: Ben Zion Gradis
הורים: אליעזר וחנה רחל
תאריך לידה: 1917
מקום לידה יאון ילגבה, לאטביה
תאריך נפילה
מקום קבורהבית העלמין כפר סבא (צבאי)
חלקה: 1 שורה: 1 קבר: 5

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר