לוי

ג'ק לוי

מספר אישיJ/1289
שם לועזי: Jack Levy
הורים: הירש וולף ומרים
תאריך לידה:
מקום לידהפולין
תאריך נפילה
מקום קבורההר הצופים (בריטי)

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר