ח

חיים שניידרמן

שם לועזי: Chaim Schneiderman
הורים: יעקב אליעזר לייזר ומינדל
תאריך לידה:
מקום לידהלודז', פולין
תאריך נפילה
מקום קבורהבית העלמין גבעת שאול ירושלים

חיים שניידרמן, בן יעקב-אליעזר ("לייזר") ומינדל (לבית פרישמן), נולד בי"ז בחשוון תרפ"ד (27.10.1923) בלודז' שבפולין.

חיים, הוריו ושלושת אחיו התגורר בלודז'. הוא היה השלישי בין ארבעת הילדים – ינטע (ילידת 1913), לייב (יליד 1921) ויחזקאל (יליד 1928). עם כניסת הגרמנים ללודז' גורשה המשפחה מביתם לגטו היהודי. אמו של חיים וילדיה עבדו במפעלים שסיפקו ציוד לצבא הגרמני. האב יצא לחפש קרובי משפחה ונעלם. חיים נפרד מבני המשפחה ויצא לכיוון ביאליסטוק והגבול הרוסי. אמו, ינטע, לייב ויחזקאל נשלחו לאושוויץ.

חיים שהה ברוסיה עד תום המלחמה. ב־1946 חזר לפולין ומצא שביתו נהרס. הוא המשיך לגרמניה והצטרף לקיבוץ דרור בוולדשטט, שם שימש בתפקיד חבר המזכירות. מגרמניה המשיך לאיטליה, בחציה רגלית דרך הרי האלפים, ומנמל מיליארינו באיטליה הפליג לארץ ב־16.7.1947 באניית המעפילים "יד חללי גשר א-זיב". האנייה נתפסה על ידי הבריטים ומנמל חיפה גורשו המעפילים לקפריסין. בקפריסין שהה חיים במחנה מעצר, הצטרף ל"הגנה" והיה מדריך. ככל הנראה ברח דרך אחת המנהרות שחפרו העצורים ובדצמבר 1947 הגיע לארץ בספינת דייגים.

חיים נלחם בפלמ"ח והשתתף בקרבות בדרך לירושלים. הוא נפצע במבצע "מכבי" באזור קריית ענבים ומת בבית החולים ב-29 במאי 1948. ב-3 בספטמבר 1950 נקבר בבית העלמין בגבעת שאול, ירושלים.

חיים שניידרמן הוכר כ"נצר אחרון" ממשפחתו, אך לאחר שנים התברר שאחיו, לייב שניידרמן, שרד את השואה לאחר תקופות באושוויץ ומחנה העבודה קלטווסר. לייב הגיע למחנה עקורים באוסטריה ונישא לדינה. יחד היגרו לארה"ב והתיישבו בשיקגו. לייב (ליאו), הפך לדמות ידועה בקרב ניצולי השואה והוא הרבה להרצות על התקופה בפני פורומים רבים. בתום המלחמה, חיפש לייב את אחיו חיים אולם עד יום מותו ב 2004, לא הצליח לעלות על עקבותיו ולא ידע את גורלו.

עד כמה שידוע, גם חיים לא ידע ככל הנראה, שאחיו לייב שרד את השואה.

פרטי חייו של חיים שניידרמן וקורותיו מופיעים באופן חלקי באתר "יזכור" של משרד הביטחון.

סיפורו נחקר והושלם בשנת 2020 על ידי מתנדבי "לתת פנים לנופלים".

תרמו לחקר:

ראובן פלדמן בנו של   , חברו של חיים שניידרמן

ג'ק שניידרמן, בנו של לאו שניידרמן, אחיו של חיים שניידרמן

אריק תיבון ז"ל, חוקר אית"ן 

שלומית תעשה, חוקרת מתנדבת 'לתת פנים לנופלים'

סטיבן גלייזר, חוקר מתנדב 'לתת פנים לנופלים'

רן רבינוביץ מכין אילן יוחסין 

תמונתו נלקחה מאתר יזכור משרד הבטחוןהמידע המופיע באתר, מבוסס על חקר שנערך על ידי מתנדבי 'לתת פנים לנופלים', נשמח להוסיף כל בדל מידע, מסמך או תמונה אשר יכולים להרחיב את סיפור חייו וקורות משפחתו.
ניתן להוסיף תגובה כאן.


ראובן פלדמן

תגובה שפורסמה באתר ע"י ראובן פלדמן בתאריך 22.05.2020

אני מעוניין בסיוע שלך וארגון לתת פנים לנופלים בהשלמת קורות חיים של חיים שניידרמן ז"ל . שמות ההורים  : לייזר (אליעזר ) ופרימה באתר "יזכור ", נרצה להוסיף שמותיהם על המצבה של חיים שניידרמן ז"ל

הפרטים המופיעים במסמך הפולני נמסרו ע"י חיים שניידרמן בשנת 1946 כאשר חזר מברית המועצות לפולין.

אני מצרף  את   ההתכתבות עם מר מתן שפי מהארכיון היהודי בוורשה.

קורות החיים של חיים מוכרים לי היטב  מתקופת עבודתי בהתנדבות (בשנים 2013-2018) עם סא"ל (מיל') ארי תיבון ז"ל מענף אית"ן ארי חקר את גורלו   של דודי שלמה פלדמן,הנעדר מיום ה 15.5.48 .

חיים שניידרמן  עלה עם דודי שלמה פלדמן על אוניית המעפילים "י"ד גיבורי גשר זיב" הגיעו יחד לקפריסין ולבסוף הגיעו בנפרד  לארץ ישראל.

מאחר ושמות  ההורים  של חיים לא היו ידועים לצה"ל ולחברת קדישא  החלטתי להמשיך  ולחפש את שמם.

 

Image removed.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

Image removed.

קובץ אחר
תמונה

טקסט פשוט

  • No HTML tags allowed.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
  • כתובות URL וכתובות דואר אלקטרוני יומרו לקישורים באופן אוטומטי.
CAPTCHA

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר