• כותרת עמוד הבית 1
    אזכרה
    אלבומים
    חיילנו
    הר הרצל
ישראל פינצי
חייל/ת החודש
ישראל פינצי,

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר