• כותרת עמוד הבית 1
    אזכרה
    אלבומים
    חיילנו
    הר הרצל
הלל הלמוט קלן
חייל/ת החודש
הלל הלמוט קלן ,

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר