פר

Joseph Friedler

ID NumberPAL /30829
Rankטוראי
Parents: Yisrael and Chana
Birth Date:
Birth Placeרוזניאטוב אוקרניה
Death Date
Burial PlaceUnknown
אנדרטה לחללי האנייה ארינפורה הר הרצל

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר