במלאת 70 שנה לקרב ג'נין הנשכח, יאספו משפחות 52 הנופלים לאזכרה בהר הרצל יחד עם הניצול האחרון מקרב זה.

ארגון המתנדבים "לתת פנים לנופלים" חקר במהלך השנה ומצא רוב רובן של המשפחות... יתומים, אחים ואחיות ובני משפחות של נצר אחרון.

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר