יום שני 24 בפברואר 18:30, מרכז מורשת בגין, ירושלים

ולקראת ז' באדר, שני סיורים בעקבות תנועת המרי והמחתרות 21.2 10:00

וביום שישי 28.2 בעקבות לוחמים עלומים בהר הרצל, 10:00 

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר