סיוע ליחידת אית"ן (איתור חללים שמקום קבורתם לא נודע או זיהוי "פלוני אלמוני") באיתור בני משפחה של חלל, טרם קום המדינה, לצורך בדיקת דנ"א וזיהוי חלל מערכות ישראל.

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר