הנצחה של חיילים באמצעות אלבומים וחוברות אישיות הנכתבות על ידי בני נוער.

התלמידים מצוותים למתנדב ויחד הם פוסעים בסיפור חייו של החייל, עורכים פעילות אזכרה ומפיקים חוברת או אלבום המאגד כלל המסמכים, הראיונות התמונות  והחומרים שנמצאו.

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר