סיפור חייהם של 13 מחללי המערך הטכני של חייל האויר אשר סיפור חייהם ו/או תמונותיהם היה חסר באתר יזכור. 

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר