הינכם מוזמנים לטקס גילוי מצבה ואזכרה לחייל טוביה מרמלשטיין, ניצול שואה, אשר שרד את מחנות ההשמדה, עלה לארץ בקום המדינה ונפל 10 ימים מאוחר יותר בקרב לטרון 1948.

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר