במלאת 70 לנפילת 87 לוחמי קרב כיס פלוג'ה, מוזמנים המשפחות השכולות, צאצאי הלוחמים והציבור, לערב לזכרם.

יש צורך בהרשמה. 

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר