בין יום השואה ויום הזיכרון, צועדים בשבילי הארץ בעקבות סיפור חייהם של הנופלים. סיורים "בשביל הנופלים". הציבור מוזמן

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר