יוסף סרגוסטה

חסר:

תמונה

הורים: פרחיה ואסתר
שנת לידה1897
מקום לידהישראל
שנת עליהחסר
שיוך צבאיהגדודים העבריים
מועד נפילהפברואר 1920
אירוע נפילהנפטר
מקום נפילהחסר
מקום קבורהרמלה (בריטי)
שם לועזיYossef Saragosta

הוסיפו תגובה

קובץ אחר
תמונה

טקסט פשוט

  • No HTML tags allowed.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
  • כתובות URL וכתובות דואר אלקטרוני יומרו לקישורים באופן אוטומטי.
CAPTCHA

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר