בערב יום הזיכרון וביום הזיכרון עצמו,

יפקדו מתנדבים את קברי חללי "לתת פנים לנופלים",

אשר נפלו טרם קום המדינה, וסיפורם נותר עלום.

המעוניינים, לפקוד קברי הנופלים ולהניח "פתק חיפוש",

מוזמנים לפנות בדוא"ל Latet.panim@gmail.com 

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר