יחיאל-אשר קספ

חסר:

תמונה, שנת לידה, שנת עלייה

הורים: יעקב וצפורה
שנת לידהחסר
מקום לידהרומניה
שנת עליהחסר
שיוך צבאיחיל החפרים
מועד נפילהנובמבר 1943
אירוע נפילהקרב עם איטלקים
מקום נפילהאיטליה
מקום קבורהמקום קבורתו לא נודע
שם לועזיJechel Usher Kasap

כל הפרטים על מהלך החקירה - מגיבים, משתתפים וסטטוס :

הוסיפו תגובה

קובץ אחר
תמונה

טקסט פשוט

  • No HTML tags allowed.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
  • כתובות URL וכתובות דואר אלקטרוני יומרו לקישורים באופן אוטומטי.
CAPTCHA

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר