תמונת החלל מיכאל ויז'בייסקי איזביצקי

מיכאל ויז'בייסקי איזביצקי

חסר:

שם אם, שנת עליה

הורים: יעקב וחסר
שנת לידה1911
מקום לידהפולין
שנת עליהחסר
שיוך צבאיחיל הרגלים הבריטי
מועד נפילהמרץ 1945
אירוע נפילההפצצה של גרמנים
מקום נפילהאיטליה
מקום קבורהאיטליה - רוונה (בריטי)
שם לועזיחסר

הוסיפו תגובה

קובץ אחר
תמונה

טקסט פשוט

  • No HTML tags allowed.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.
  • כתובות URL וכתובות דואר אלקטרוני יומרו לקישורים באופן אוטומטי.
CAPTCHA

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר