70 שנה לשיירת חולדה

ואירוע זיכרון לנופלים,

יתקיים ביום 29 במרץ 2018 בשעה 16:15, בבית העלמין של הקיבוץ.

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר