צבי הרמן מרכוס

Zvi Herman Marcus

ID NumberPAL 1395
RankCorporal
Parents: Binyamin and Sara - Selma
Birth Date:
Birth PlaceBerlin, Germany
Death Date
Burial PlaceUnknown
אנדרטה לחללי האנייה ארינפורה הר הרצל

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר