ננדור ילינק

Nandor Jellinek

ID NumberPAL/11048
Rankטוראי ראשון
Parents: Mark and Josefina
Birth Date:
Birth Placeאויפשט הונגריה
Death Date
Burial Placeמצרים - איסמעליה (בריטי)

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר