צבי הורסט נבל

Zvi Horst Nebel

ID NumberPAL 1685
Rankטוראי
Parents: פריץ and Rosa
Birth Date:
Birth Placeקטוביץ פולין
Death Date
Burial PlaceUnknown
אנדרטה לחללי האנייה ארינפורה הר הרצל

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר