גולדה

Golda Katz Baltinester

ID Number2992030
Parents: Moshe and Esther Rosa
Birth Date:
Birth PlaceWien, Austria
Death Date
Burial Placeמצרים - מואסקר (בריטי)

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר