גולדה

גולדה כץ בלטינשטר

מספר אישי2992030
שם לועזי: Golda Katz Baltinester
הורים: משה ואסתר רוזה
תאריך לידה:
מקום לידהסטניסלב, פולין
תאריך נפילה
מקום קבורהמצרים - מואסקר (בריטי)

Unknown popup block

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים

לפני שעקבותיהם יעלמו

לסיוע בחקר

עזרו לנו לאתר תמונתם החסרה וסיפור חייהם של חיילים עלומים לפני שעקבותיהם

יעלמו

לסיוע בחקר